Про нас

Патріотизм – це безумовне за походженням і високо смислове за духовно-моральною мірою почуття-цінність. Немає цільного почуття (переживання) – немає цінності. Людина не може жити без цінностей, однак їх пріоритетність упродовж життя змінюється,  під впливом різноманітних обставин можуть виникати нові смисло -життєві орієнтири. Цінності (у тому числі й патріотизм) формуються. Ефективності таких процесів сприяють вдало підібрані форми, методи, прийоми виховної роботи, особистісний приклад значущих для дитини осіб.

Українці завжди були і залишатимуться самостійним і гідним народом. Українське суспільство, держава не потребують того, щоб вигадувати собі переваги за рахунок інших народів, паразитувати за рахунок інших націй, об’єднуватись з кимось для злочинних чи сумнівних цілей. У цьому сенсі патріотизм є опорою морального розвитку людини з самого дитинства. Він допомагає набути імунітет від багатьох руйнівних зовнішніх впливів і потрясінь, якими переповнене сучасне життя. Тобто, саме патріотизм є чинником безпеки нашої життєдіяльності.

Базовим компонентом національного патріотичного виховання є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у сучасної молодої особи готовності до захисту Вітчизни.

Національно-патріотичне виховання, й зокрема військово-патріотичне, — мета системи військово-патріотичного хортингу. Такий вид хортингу розвиває Федерація Військово-Патріотичного Хортингу України, яка зареєстрована Міністерством Юстиції України 27 серпня 2015 року як громадська спілка (Свідоцтво № 1440861).

Тісна співпраця з державними органами законодавчої та виконавчої влади, активна взаємодія з органами освіти, фізкультури і спорту, молодіжної політики дають змогу не тільки якісніше й ефективніше виконувати статутні завдання Федерації, але й удосконалювати та розвивати матеріально-технічну базу військово-патріотичної діяльності, тримати у себе на балансі військові та цивільні туристичні намети, макети вогнепальної і холодної зброї, мати спеціальну форму і тренувальне спорядження, розширювати й поглиблювати форми своєї участі в процесі забезпечення військової та національної безпеки України.

В освітньому  і виховному просторі військово-патріотичного хортингу поєднуються військово-теоретична і фізична підготовка, паралельно вирішуються питання духовного та фізичного розвитку. Як стверджує офіційна звітна документація Міністерства освіти і науки України,  поєднання цих факторів позитивно виділяє хортинг з інших існуючих нині форм організації позаурочної діяльності школярів.

Зважаючи на завдання національно-патріотичного виховання, на заняттях з військово-патріотичного хортингу, інструктори намагаються передати учням якомога більше знать про українську історію, героїчне минуле, видатних історичних діячів і їхні досягнення, перемоги і поразки, традиції українського війська і козацтва. Адже тільки такі знання долають байдужість людей, роблять із них відданих  патріотів і громадян України, а з простого населення – єдину українську націю, що усвідомлює свою самобутність і неповторність.

На навчально-тренувальних вишкілах з військово-патріотичного хортингу учні проходять не тільки допризовну підготовку з фізичними випробуваннями,  а, головне, сприймають знання через призму емоцій, душі.

Походи, змагання, воєнізовані ігри що проводяться за правилами військово-патріотичного хортингу, зміцнюють силу волі, виробляють у молодих людей терпіння до специфічних військових навантажень, дають стійкі навички й основи самозахисту, застосування ефективних прийомів хортингу.

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді засобами військово-патріотичного хортингу може здійснюватися під час навчально-виховного процесу в школі (закладі освіти) – урочній і позаурочній діяльності, а також поза школою.

Урок з предмету “Захист Вітчизни” є особливою ланкою в системі Військово-патріотичного хортингу, оскільки охоплюють, на відміну від інших предметів, контингент учнів школи, військового ліцею, школи з поглибленим вивченням військової справи. У зв’язку з цим інструктори Федерації беруть участь у проведенні уроків у школах, у разі потреби надають відповідні консультації педагогічному колективу ЗНЗ.

Виховними центрами військово-патріотичної роботи  на місцевому рівні нині стають гуртки з військово-патріотичного хортингу, що створюються в загально-освітніх навчальних закладах. Наявність у школі подібного гуртка сприяє системності відповідної роботи, закріпленню позитивних військових, спортивних, культурних та інших традицій.

Система національно-патріотичного виховання засобами військово-патріотичного хортингу охоплює:

  • формування і розвиток у дітей та молоді соціально-значущих цінностей, громадянськості та патріотизму;
  • формування на заняттях з військово-патріотичного хортингу і навчально-польових зборах готовності до військової служби, до специфічних і екстремальних умовах;
  • доцільне використання різних форм і методів роботи (патріотичні та військово-патріотичні, культурно-історичні та військово-історичні, військово-технічні та військово-спортивні й інші клуби та об’єднання, спеціальні школи, курси, гуртки, спортивні секції; місячники і дні патріотичної роботи, вахти пам’яті, пошукова діяльність; Всеукраїнська військово-патріотична гра «Хортинг»; походи, тощо);
  • діяльність засобів масової інформації, творчих спілок, працівників культури і мистецтва, відповідних наукових, молодіжних асоціацій, організацій, в тій чи іншій мірі спрямовану на розгляд, висвітлення і пошук вирішення проблем патріотичного виховання у процесі занять військово-патріотичним хортингом, на формуваня і розвиток особистості громадянина і захисника Вітчизни.

 

Потенціал хортингу ак національного виду спорту України в національно-патріотичному вихованні визначається розгалуженою мережею спортивних клубів, гуртків, секцій й особливо професійно підготовленим кількісним та якісним складом фахівців хортингу. У зв’язку з цим, військово-патріотичний хортинг є одним із найбільш перспективних факторів національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Україні, оскільки сприяє у викликах часу єднанню зусиль військових, науковців, педагогів і спортсменів у нових умовах і формах співпраці з урахуванням реальних інтересів дітей, молодих людей та дорослих.

 

Комментирование запрещено